Selected Customer List (End User)

Beijing
Beijing EPA
Beijing Airport
Shougang Corp.
Beijing Road and Bridge Co., Ltd.


Tianjin
Tiangang
TPCO


Shanghai
Baosteel Resource
Shanghai Yigang Co. Ltd.
Shanghai EPA
Baosteel Shanghai No.1 Co., Ltd.
Shanghai Pudong Airport
Chinese Academy of Science, Applied Physics Laboratory


Jilin
Jilin EPA


Liaoning
Liaoning EPA
Angang


Inner Mongolia
Baotou Iron and Steel Co., Ltd.
Baotou EPA
Hohhot EPA


Hebei
Tanggang
Xuangang
Chenggang
Jingtang Iron and Steel Co., Ltd
Tangshan Shougang Baoye Iron and Steel Co,. Ltd


Henan
Wuyang Iron and Steel Co., Ltd.


Jiangsu
Shagang Group
NISCO


Zhejiang
Hanggang
Hangzhou EPA
Ninggang
Qinshan No.1 Nuclear Power Station
Qinshan No.3 Nuclear Power Station


Hubei
Donggang
Daye Iron & Steel Co., Ltd.
Hubei EPA


Hainan
Hainan EPA


Guizhou
Guiyang EPA


Guangdong
Shenzhen CDC

  • Tel: 1-647-349-5486
  • Fax: 1-647-349-5487
  • Email: cml@canadianmetecltd.com
  • Address:No. 28 Finch Ave. West, Unit 202
  •   Toronto, ON, Canada M2N 2G7